Betalinger

Alle aktive spillere har forpliktelser til å betale aktivitetskontingent, medlemskontingent og Lisens/forsikring i hht sin årsklasse.  Under finner du lenker til betaling og informasjon.  Kontingentene kreves inn av Drammen Bandy, mens lisensen kreves inn av Norges Bandyforbund.

I Drammen Bandy kan vi finne løsninger om du har vanskeligheter med å betale aktivitetskontingenten. Vi kan i så tilfelle diskutere tilrettelegging, avdrag, ekstra kioskvakter og en hel rekke andre tiltak. Ta i så tilfelle helt diskret kontakt med Julie på tel 90796078 eller epost julie@dbk.no slik at vi sammen finner en god løsning. Alle skal kunne være med!

Medlemskontingent 2019

Her betaler du medlemskontingenten for kalenderåret 2019. Kontingenten er også i år på kroner 500 og forfall er 30.06.2019Les mer ved å trykke på lenken.

Aktivitetskontingent 2019/2020

Her betaler du aktivitetskontingenten for sesongen 2019/2020.  Kontingenten må betales senest den 23.09.2019 og kontroll av betaling skjer fra årets fellestur til Sverige. Deretter vil det kontrolleres før spilleren skal på is på Marienlyst. 

Aktivitetskontingenten tilfaller det laget man spiller på og skal dekke baneleie, garderobeleie, dommere, cuper, materiell osv. (Reiser og opphold til utlandet finansieres i tillegg av egenandeler og dugnader fra de som deltar.)

Vi har før årets sesong tilpasset kontingenten til NIFs kjøreregler om dugnad:  Klubben bør ikke pålegge dugnad men i stedet redusere aktivitetskontingenten dersom man deltar på dugnad(ene).  Dette betyr at aktivitetskontingenten er øket med verdien av klubbens fellesdugnader og at det deretter gis en rabatt for å delta på dugnadene.


Fellesdugnadene er verdsatt til:
1.000 for Tipp og Vinn/Målklubb (merk 2.000 for A-lag og rekrutt)
500 per kioskvakt – normalt 2 X per sesong

Brutto aktivitetskontingent (uten dugnader) er:
A-lag        4 000
Rekrutt     4.400
Veteran    3 500
Ungdom  4 500

Netto aktivitetskontingent (med begge dugnader) er:
A-lag        1 000
Rekrutt     1 400
Veteran    1 500
Ungdom  2 500

Lisens/forsikring 2019/2020

Lisens med forsikring er pliktig for alle som skal spille organisert bandy og født i 2008 eller tidligere.  Her finner du alt vedr forsikringen.

Lisensen tilsendes på epost fra Bandyforbundet – normalt i august måned.  Du kan også betale via Min idrett.  Har du ikke mottatt krav så kan du kontakte Julie Nålby på julie@dbk.no så hun kan generere KID og sende deg betalingsopplysninger.

Vi anbefaler sterkt utvidet lisens/forsikring – se vilkår her (NB! Vilkårene er fra 2018/2019-sesongen)