Betalinger

Alle aktive spillere har forpliktelser til å betale aktivitetskontingent, medlemskontingent og lisens/forsikring i hht sin årsklasse.  Under finner du lenker til betaling og informasjon.  Kontingentene kreves inn av Drammen Bandy, mens lisensen kreves inn av Norges Bandyforbund.

I Drammen Bandy kan vi finne løsninger om du har vanskeligheter med å betale aktivitetskontingenten. Vi kan i så tilfelle diskutere tilrettelegging, avdrag, ekstra kioskvakter og en hel rekke andre tiltak. Ta i så tilfelle helt diskret kontakt med Julie på tel 90796078 eller epost julie@dbk.no slik at vi sammen finner en god løsning. Alle skal kunne være med!

Medlemskontingent 2021

Medlemskontingenten 2021 ble på årsmøtet fastsatt til følgende:

Enkeltmedlem500
Trenere/lagledere250
 Familie900
Senior (over 62)200

Medlemskontingenten skrives nå fra i år ut fra Min Idrett ihht nye retningslinjer fra NIF.

Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Medlemskontingenten bidrar blant annet til driften av klubben. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive, trenere og lagledere samt tillitsvalgte i klubben. Medlemskontingenten danner også grunnlaget for hodestøtte fra Idrettsforbundet for medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent.

Vi håper derfor så mange som mulig registrerer hele familien. Familiemedlemskap koster kr 900. Registrer medlem her eller ta kontakt på medlem@drammenbandy.no for registrering av flere familiemedlemmer.

Aktivitetskontingent 2021/2022 - NB! Innkrevning starter i august

Her betaler du aktivitetskontingenten for sesongen 2020/2021.  Kontingenten må betales senest den xx.xx.2021 og kontroll av betaling skjer ifm påfølgende is-aktiviteter.  Deretter vil det kontrolleres før spilleren skal inn i kamper. 

Aktivitetskontingenten tilfaller det laget man spiller på og skal dekke baneleie, garderobeleie, dommere, cuper, materiell osv. (Reiser og opphold til innland/utland finansieres i tillegg av egenandeler og dugnader fra de som deltar.)

Fellesdugnadene er verdsatt til:
1.500 for Fordelsheftet (merk 3.000 for A-lag og rekrutt)
500 per kioskvakt – normalt 2 X per sesong

Brutto aktivitetskontingent (uten dugnader) er:
A-lag        5 000
Rekrutt     4.000
Veteran    4.000
Ungdom  5.250

Netto aktivitetskontingent (med begge dugnader) er:
A-lag        1 000
Rekrutt     1 500
Veteran    1 500
Ungdom  2 750

.

Lisens/forsikring 2020/2021 - NB! Oppdateres så snart 2021/2022 er klar

Lisens med forsikring er pliktig for alle som skal spille organisert bandy og født i 2009 eller tidligere. Lisens gjelder fra 1.september – 31.august.  Her finner du alt vedr forsikringen.  Om du som gutt/junior skal spille for rekruttlaget i løpet av sesongen må mellomlegg betales før første rekruttkamp.  Vent med oppgradering til det er avklart at du skal spille.

Lisenskravet tilsendes på epost fra Bandyforbundet - normalt i august måned.   Du kan også betale via Min idrett.  Har du ikke mottatt krav så kan du kontakte Julie Nålby på julie@dbk.no så hun kan generere KID og sende deg betalingsopplysninger.

Vi anbefaler sterkt utvidet lisens/forsikring - se vilkår her

Her er priser for lisens/forsikring:

BANDYGrunnlisensUtvidet lisens
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie*19302285
Spillerlisens for øvrige seniorserier, født 2000 eller tidligere9501320
Spillerlisens for spillere født 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007640960
Spillerlisens for spillere født i 2008370490
Spillerlisens for spillere født 2009 og senere25 
Turneringslisens495 
Dommerlisens (alle serier)700 
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier)420 
* Eliteserien menn