Betalinger

Alle aktive spillere har forpliktelser til å betale aktivitetskontingent, medlemskontingent og lisens/forsikring i hht sin årsklasse.  Under finner du lenker til betaling og informasjon.  Kontingentene kreves inn av Drammen Bandy, mens lisensen kreves inn av Norges Bandyforbund. I Drammen Bandy kan vi finne løsninger om du har vanskeligheter med å betale aktivitetskontingenten. Vi kan i så tilfelle diskutere tilrettelegging, avdrag, ekstra kioskvakter og en hel rekke andre tiltak. Ta i så tilfelle helt diskret kontakt med Julie på tel 90796078 eller epost julie@dbk.no slik at vi sammen finner en god løsning. Alle skal kunne være med!

Medlemskontingent 2022

Medlemskontingenten 2021 ble på årsmøtet fastsatt til følgende:Medlemskontingenten sendes ut fra Min Idrett.
Enkeltmedlem 500
Trenere/lagledere 250
 Familie 900
Senior (over 62) 200
Aktivitetskontingent for sesongen 2022/2023 vil bli krevet inn i egen sending i høst. Lisens med forsikring sendes ut direkte fra Bandyforbundet. Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Medlemskontingenten bidrar blant annet til driften av klubben. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive, trenere og lagledere samt tillitsvalgte i klubben. Medlemskontingenten danner også grunnlaget for hodestøtte fra Idrettsforbundet for medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent. Vi håper derfor så mange som mulig registrerer hele familien. Familiemedlemskap koster kr 900. Registrer medlem her eller ta kontakt på medlem@drammenbandy.no for registrering av flere familiemedlemmer.

Aktivitetskontingent for sesongen 2022/2023 vil bli krevet inn i egen sending i høst.

Aktivitetskontingent sesongen 2021/2022  Her betaler du aktivitetskontingenten for sesongen 2021/2022.  Kontingenten må betales senest den 10.11.2021 og kontroll av betaling skjer ifm påfølgende is-aktiviteter.  Deretter vil det kontrolleres før spilleren skal inn i kamper. 

Refusjon fra fritidskortordningen (for deg som er 18 år eller yngre) er nå klar og mer informasjon finner du på Drammen kommune sine hjemmesider. Aktivitetskontingenten tilfaller det laget man spiller på og skal dekke baneleie, garderobeleie, dommere, cuper, materiell osv. (Reiser og opphold til innland/utland finansieres i tillegg av egenandeler og dugnader fra de som deltar.) Fellesdugnadene er verdsatt til: 1.500 for Fordelsheftet (merk 3.000 for A-lag og rekrutt) 500 per kioskvakt – normalt 2 X per sesong Brutto aktivitetskontingent (uten dugnader) er: A-lag        5 000 Rekrutt     4.000 Veteran    4.000 Ungdom  5.250 Netto aktivitetskontingent (med begge dugnader) er: A-lag        1 000 Rekrutt     1 500 Veteran    1 500 Ungdom  2 750 .

Lisens/forsikring 2021/2022 

Lisens med forsikring er pliktig for alle som skal spille organisert bandy og født i 2009 eller tidligere. Lisens gjelder fra 1.september – 31.august.  Her finner du alt vedr forsikringen.  Om du som gutt/junior skal spille for rekruttlaget i løpet av sesongen må mellomlegg betales før første rekruttkamp.  Vent med oppgradering til det er avklart at du skal spille. Lisenskravet tilsendes på epost fra Bandyforbundet - normalt i august måned.   Du kan også betale via Min idrett.  Har du ikke mottatt krav så kan du kontakte Julie Nålby på julie@dbk.no så hun kan generere KID og sende deg betalingsopplysninger. Vi anbefaler sterkt utvidet lisens/forsikring - se vilkår her Her er priser for lisens/forsikring:
BANDY Grunnlisens Utvidet lisens
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* 1930 2285
Spillerlisens for øvrige seniorserier, født 2001 eller tidligere 950 1320
Spillerlisens for spillere født 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 640 960
Spillerlisens for spillere født i 2009 370 490
Spillerlisens for spillere født 2010 og senere 25
Turneringslisens 495
Dommerlisens (alle serier) 700
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) 420
* Eliteserien menn