Betalinger

Alle aktive spillere har forpliktelser til å betale aktivitetskontingent, medlemskontingent og Lisens/forsikring i hht sin årsklasse.  Under finner du lenker til betaling og informasjon.  Kontingentene kreves inn av Drammen Bandy, mens lisensen kreves inn av Norges Bandyforbund.

Skal du betale en restanse på tidligere år trykk her

I Drammen Bandy kan vi finne løsninger om du har vanskeligheter med å betale aktivitetskontingenten. Vi kan i så tilfelle diskutere tilrettelegging, avdrag, ekstra kioskvakter og en hel rekke andre tiltak. Ta i så tilfelle helt diskret kontakt med Julie på tel 90796078 eller epost julie@dbk.no slik at vi sammen finner en god løsning. Alle skal kunne være med!

Medlemskontingent 2020

Her betaler du medlemskontingenten for kalenderåret 2020. Kontingenten er også i år på kroner 500 og forfall er 30.06.2020Les mer ved å trykke på lenken.

Aktivitetskontingent 2020/2021

Aktivitetskontingent vil innkreves i august 2020.

Lisens/forsikring 2020/2021

Lisens med forsikring er pliktig for alle som skal spille organisert bandy og født i 2009 eller tidligere. Lisens gjelder fra 1.september – 31.august.  Her finner du alt vedr forsikringen.

Lisenskravet tilsendes på epost fra Bandyforbundet – normalt i august måned.   Du kan også betale via Min idrett.  Har du ikke mottatt krav så kan du kontakte Julie Nålby på julie@dbk.no så hun kan generere KID og sende deg betalingsopplysninger.

Vi anbefaler sterkt utvidet lisens/forsikring – se vilkår her

Her er priser for lisens/forsikring:

BANDY Grunnlisens Utvidet lisens
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* 1930 2285
Spillerlisens for øvrige seniorserier, født 2000 eller tidligere 950 1320
Spillerlisens for spillere født 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007 640 960
Spillerlisens for spillere født i 2008 370 490
Spillerlisens for spillere født 2009 og senere 25
Turneringslisens 495
Dommerlisens (alle serier) 700
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) 420
* Eliteserien menn