Vi har vært så heldige å få en tildeling på 100.000 fra Sparebankstiftelsen DNB til slipeutstyr og restaurering av det slitne og velbrukte sliperommet hvor vi tidligere i år hadde en brann.  Se her for artikkel om brannen.

Godt og nyslipt skøyteutstyr er helt avgjørende i vår idrett, og vi setter vår ære i at alle spillere skal ha de best slipte skøytene.  I Drammen Bandy har vi noen av de skarpeste og beste personene til å utføre jobben og nå kan vi legge til rette for sikrere og bedre arbeidsforhold- og utstyr.  Vi håper at alt er på plass før neste sesong.

Vi har også tidligere fått midler fra Sparebankstiftelsen.  Forrige gang støttet de kjøp av tribuneanlegget.

Tusen takk

www.sparebankstiftelsendnb.no
#sparebankstiftelsendnb
@sparebankstiftelsendnb