Betalinger

Alle aktive spillere har forpliktelser til å betale aktivitetskontingent, medlemskontingent og lisens/forsikring i hht sin årsklasse.  Under finner du lenker til betaling og informasjon.  Kontingentene kreves inn av Drammen Bandy, mens lisensen kreves inn av Norges Bandyforbund.

I Drammen Bandy kan vi finne løsninger om du har vanskeligheter med å betale aktivitetskontingenten. Vi kan i så tilfelle diskutere tilrettelegging, avdrag, ekstra kioskvakter og en hel rekke andre tiltak. Ta i så tilfelle helt diskret kontakt med Julie på tel 90796078 eller epost julie@dbk.no slik at vi sammen finner en god løsning. Alle skal kunne være med!

Medlemskontingent 2022

Medlemskontingenten for 2022 ble på årsmøtet i 2021 fastsatt til følgende:

Enkeltmedlem500
Trenere/lagledere250
 Familie900
Senior (over 62)200

Medlemskontingenten sendes ut fra Min Idrett.

Lisens med forsikring sendes ut direkte fra Bandyforbundet.

Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Medlemskontingenten bidrar blant annet til driften av klubben. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive, trenere og lagledere samt tillitsvalgte i klubben. Medlemskontingenten danner også grunnlaget for hodestøtte fra Idrettsforbundet for medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent.

Vi håper derfor så mange som mulig registrerer hele familien. Familiemedlemskap koster kr 900. Registrer medlem her eller ta kontakt på medlem@drammenbandy.no for registrering av flere familiemedlemmer.

Aktivitetskontingent sesongen 2022-2023 

Her betaler du aktivitetskontingenten for sesongen 2022/2023.  Kontingenten må betales senest den 20.09.2022 og kontroll av betaling skjer ifm påfølgende is-aktiviteter.  Deretter vil det kontrolleres før spilleren skal inn i kamper. 

Aktivitetskontingenten tilfaller det laget man spiller på og skal dekke baneleie, garderobeleie, dommere, cuper, materiell osv. (Reiser og opphold til innland/utland finansieres i tillegg av egenandeler og dugnader fra de som deltar.)

Fellesdugnadene er verdsatt til:
1.500 for "Tipp og Vinn" (merk 3.000 for A-lag og rekrutt)
500 per kioskvakt – normalt 2 X per sesong

Brutto aktivitetskontingent (uten dugnader) er:
A-lag        5 100
Veteran     4.100
Ungdom   5.450

Netto aktivitetskontingent (med begge dugnader) er:
A-lag        1 100
Veteran     1 600
Ungdom   2 950

.

Lisens/forsikring 2022/2023 

Lisens med forsikring er pliktig for alle som skal spille organisert bandy og født i 2010 eller tidligere. Lisens gjelder fra 1.september – 31.august.  Her finner du alt vedr forsikringen.  Om du som gutt/junior skal spille for rekruttlaget i løpet av sesongen må mellomlegg betales før første rekruttkamp.  Vent med oppgradering til det er avklart at du skal spille.

Lisenskravet tilsendes på epost fra Bandyforbundet - normalt i august måned.   Du kan også betale via Min idrett.  Har du ikke mottatt krav så kan du kontakte Julie Nålby på julie@dbk.no så hun kan generere KID og sende deg betalingsopplysninger.

Vi anbefaler sterkt utvidet lisens/forsikring - se vilkår her

Her er priser for lisens/forsikring:

BANDYGrunnlisensUtvidet lisens
Spillerlisens for spillere i Eliteserien menn20152385
Spillerlisens for øvrige seniorserier, født 2002 eller tidligere9901380
Spillerlisens for spillere født 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 20096701000
Spillerlisens for spillere født i 2010390510
Spillerlisens for spillere født 2011 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikringen)30 
Turneringslisens515 
Dommerlisens (alle serier)730 
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier)440