Pga restriksjoner i hvor mange som kan møtes vil også årets årsmøte avholdes elektronisk på Microsoft Teams.  Møtet blir den 05.05.2021 kl 19.00.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden.

  • Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25.04.2021 til styrets leder Julie Nålby på epost julie@dbk.no .
  • Agenda vil sendes ut på epost senest 28.04.2021.
  • Påmelding for å delta på møtet sendes til julie@dbk.no innen 03.05.2021
  • Lenke til Teamsmøtet sendes ut dagen før årsmøtet til de som er påmeldt.

Er du medlem og ikke har mottatt epost med innkalling, send en epost til info@drammenbandy.no.

Agenda, dokumenter og referater vil bli lagt ut på denne siden.

Innkalling årsmøte Drammen Bandy 05.05.2021

Agenda årsmøte 2021 Drammen Bandy

Saksdokumenter (saksnummer i parentes):
Årsregnskap 2020 (sak 4)
Budsjett 2021-2022 (sak 8)
Revisors beretning 2020 (sak 5)
Styrets beretning (sak 3.1)
Årsberetning lagene (sak 3.2):
-A-lag herrer
-A-lag dame
-Junior
-Gutt
-Smågutt 2006
-Smågutt 2007

Referat fra årsmøtet 05.05.2021 signert