Årets årsmøte ble avholdt den 11.04.2019 kl 18.30 i Jonas B Gundersens lokaler – 2. etg. Epost med innkalling ble sendt 25.03.2019 direkte til alle som er registrert med betalt medlemskontingent for 2018. Agenda/saksliste ble oversendt de samme mottakere.

Agenda finner du her

Saksdokumenter (saksnummer i parentes):
Styrets beretning (3.1) og årsregnskap med underskrifter (4) og revisors beretning (5)
Lagenes årsberetninger (3.2)
Sesongregnskap (4)
Budsjett (8)

Protokoll fra årsmøtet finner du her