Årsmøtet avholdes i år på Klubbrommet, Schwartz gate 2 i Drammen (Marienlyst) den 27.04.2023 kl 18.00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.04.2023 til styrets leder Julie Nålby på epost julie@dbk.no .

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Drammen Bandy sine hjemmesider på menyen |Klubben |Formalia |Årsmøte 2023.  Agendaen vil også sendes ut på epost senest en uke før møtet.

Påmelding for å delta på møtet sendes til julie@dbk.no innen 20.04.2022. Vi må ha tidlig svar for å kunne finne et annet lokale om nødvendig da klubbrommet har begrenset med plasser.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Drammen Bandy i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben (inkludert medlemskontingent for 2023).  Alle medlemmer har uansett alder og varighet på medlemskapet møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Julie Nålby kontaktes på julie@dbk.no

Agenda, dokumenter og referater vil bli lagt ut på denne siden.

Innkalling årsmøte Drammen Bandy 27.04.2022

Agenda årsmøte 2023 Drammen Bandy

——-
Saksdokumenter (saksnummer i parentes):

Styrets beretning (sak 3.1)

Årsberetning lagene (sak 3.2):
-A-lag herrer
-A-lag dame
-Junior
-Gutt
-Smågutt 08
-Smågutt 09
-Veteran

Årsregnskap 2022 (sak 4)
Sesongregnskap 2022-2023 (orienteringssak)
Revisors beretning 2022 (sak 5)
Budsjett 2023-2024 (sak 8)

Valg (sak 9) – valgkomiteens innstilling blir fremlagt i årsmøtet 
———

Referat fra årsmøtet