Årsmøtet avholdes i år i 2. etg på Jonas B. Gundersen, Bragernes Torg 8 den 27.04.2022 kl 19.00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.04.2022 til styrets leder Julie Nålby på epost julie@dbk.no .

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Drammen Bandy sine hjemmesider på menyen |Klubben |Formalia |Årsmøte 2022.  Agendaen vil også sendes ut på epost en uke før møtet.

Påmelding for å delta på møtet sendes til julie@dbk.no innen 25.04.2022.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Drammen Bandy i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben (inkludert medlemskontingent for 2022).  Alle medlemmer har uansett alder og varighet på medlemskapet møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Julie Nålby kontaktes på julie@dbk.no

Agenda, dokumenter og referater vil bli lagt ut på denne siden.

Innkalling årsmøte Drammen Bandy 27.04.2022

Agenda årsmøte 2022 Drammen Bandy

——-
Saksdokumenter (saksnummer i parentes):

Styrets beretning (sak 3.1)

Årsberetning lagene (sak 3.2):
-A-lag herrer
-A-lag dame
-Junior og Gutt
-Smågutt
-Smågutt 08
-Veteran

Årsregnskap 2021 (sak 4)
Revisors beretning 2021 (sak 5)
Budsjett 2022-2023 (sak 8)

Valg (sak 9)
———

Referat fra årsmøtet