I disse dager blir medlemskontingent for 2022 sendt ut til alle medlemmer fra i fjor - både de som har betalt og de som ikke har betalt.  Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret 2022 og sendes ut fra Min Idrett.

Husk at du må melde deg ut for at krav ikke skal sendes - ta kontakt på medlem@drammenbandy.no.

Medlemskontingenten ble på årsmøtet 2021 fastsatt til følgende:

Enkeltmedlem500
Trenere/lagledere250
 Familie900
Senior (over 62)200

Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Medlemskontingenten bidrar blant annet til driften av klubben. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive, trenere og lagledere samt tillitsvalgte i klubben. Medlemskontingenten danner også grunnlaget for hodestøtte fra Idrettsforbundet for medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent.

Vi håper derfor så mange som mulig registrerer hele familien. Familiemedlemskap koster kr 900. Ta kontakt på medlem@drammenbandy.no for registrering av flere familiemedlemmer.

Aktivitetskontingent vil bli krevet inn i egen sending i høst.

Lisens med forsikring sendes ut direkte fra Bandyforbundet.