Årsmøtet avholdes i år på Klubbrommet, Schwartz gate 2 i Drammen (Marienlyst) den 30.04.2024 kl. 18.30.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.04.2024 til styrets leder Julie Nålby på epost jnaalby@online.no

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Drammen Bandy sine hjemmesider på menyen |Klubben |Formalia |Årsmøte 2024.  Agendaen vil også sendes ut senest en uke før møtet.

Påmelding for å delta på møtet sendes til jnaalby@online.no innen 23.04.2024. Vi må ha tidlig svar for å kunne finne et annet lokale om nødvendig, da klubbrommet har begrenset med plasser.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Drammen Bandy i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben (inkludert medlemskontingent for 2024).  Alle medlemmer har uansett alder og varighet på medlemskapet møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Julie Nålby kontaktes på  jnaalby@online.no

Agenda, dokumenter og referater vil bli lagt ut på denne siden.

Innkalling årsmøte Drammen Bandy 30.04.2024

Agenda årsmøte

——-
Saksdokumenter (saksnummer i parentes):

Styrets beretning (sak 3.1)

Årsberetning lagene (sak 3.2):
-A-lag herrer
-A-lag dame
-Rekrutt
-Junior
-Gutt
-Smågutt 1
-Smågutt 2
-Veteran
-Old Boys

Årsregnskap 2023 (sak 4)
Prognose sesongregnskap 2023-2024 (orienteringssak)
Revisors beretning 2023 (sak 5)
Budsjett 2024-2025 (sak 8)

Valg (sak 10) – valgkomiteens innstilling blir fremlagt i årsmøtet 
———

Referat fra årsmøtet