Historien om Drammen Bandy

Sommeren 1996 og vinteren 1996/1997 tok Drafn Bandy et initiativ til å starte sonderinger, møter og samtaler mellom de klubber som hadde bandylag på forskjellige nivåer og alderstrinn i bandyserien. Relativt raskt ble det enighet mellom Drafn, Nordre Sande og Konnerud at det eneste fornuftige var å starte forberedelsene til et samarbeid mellom alle Drammens Bandyklubber. Ikke alle klubbene var like entusiastiske, men etter at sesongen 1996/1997 var over, ble det helt tydelig for disse tre klubbene, at samarbeid var den eneste veien å gå. DBK, SIF og Spa/Bra satt fortsatt på gjerdet. De ville vente å se, men omsider kom de inn i samarbeidsrekkene alle tre. Nordre Sande valgte siden å trekke seg, mest av geografiske årsaker. Da det selvvalgte arbeidsutvalget, Jan Rockstad fra Drafn, Sverre Erling Nilsen fra Skiold og Liz Lie fra Konnerud var klare til å innkalle til det første årsmøte, var deres respektive lag innbudt.

 

Det hadde vært mange møter, sonderinger og avisinnlegg før vi kom så langt, men i den nedad gående spiralen byens bandymiljø befant seg i, var det intet annet valg dersom bandyen i Drammen skulle reddes. Mange år uten is på Marienlyst og hjemmekamper på Vassenga, gjorde ikke situasjonen bedre. Forsømmelsen av junior satsning og gradvis fornyelse av A-lags stallene hadde vi heller ikke fått til. Så klubbene hadde faktisk ikke noe valg dersom Drammen skulle greie å stille et A-lag i divisjonsspillet, enn å slå seg sammen, og det innså man heldigvis.

 

SIF hadde gitt seg før sesong start i 1995, Drafn og Skiolds siste år var 1996/1997. Drammen Bandy tok Drafns plass i eliteserien 1997/1998, men hadde en tøff start. Tre av de beste spillere hadde meldt overgang til henholdsvis MIF & Solberg, så Drammen Bandy endte sist i eliteserien denne første sesongen og rykket ned. DB rykket rett opp igjen året etter. 2001/2002 rykket vi ned igjen, men da hadde også Spa/Bra fått nok, og ble med i samarbeidsklubben fra sesongen 2001/2002, og Drammen Bandy favnet da endelig alle tidligere bandyklubber i Drammen. Det nye laget så dagens lys 16.06.1997 og fikk navnet Drammen Bandy, og klubbens første leder ble Jan Rockstad fra Drafn.

 

11 nov. i 2001 åpnet Marienlyst kunstisflate en fullverdig isarena, etter at «isfolket» endelig hadde greid å samle seg om å bygge en stor isflate, og en ny ”istid” begynt for Drammen Bandy. «Isfolket», en samarbeidsgruppe mellom alle klubbene som bedrev is-idrett, gjorde en fantastisk jobb, og all ære også til ishockey klubben, som sluttet opp om prosjektet. Drammen Bandy kvalifiserte oss igjen til eliteserien fra 2003/2004, og vi har vært der siden.

 

Vi skal heller ikke glemme samarbeid med Nordre Sande som har gitt Drammen Bandy flere NM titler i dameklassen, og landslags oppgaver for flere av våre lokale spillere. DB har dessverre ikke greid å opprettholde en jevn tilgang av jenter/damer til bandyidretten i Drammen, men det jobbes bra med rekrutteringen i våre samarbeidsklubber, Drammen Ballklubb og Skiold, så vi kommer sterkere igjen.

 

I 2015 overførte disse to samarbeidsklubbene, DBK og Skiold, smågutt og guttelagene sine permanent til Drammen Bandy. Og Drammen Bandy kunne med rette kalle seg en fullverdig Bandyklubb. Suksessen var umiddelbar, med en NM tittel første året og to i den andre sesongen.

 

Drammen Bandy står nå, etter avslutning av vårt tyvende år, på trygg grunn når det gjelder rekruttering, og vi gleder oss til neste decennium.

 

Tekst: Jan Rockstad