For å være med å bekjempe spredning av Corona-viruset vil det ikke foregå samlinger i Drammen Bandys regi før det igjen gis klarsignal.

Dette betyr at sosiale avslutninger/tidlige sesong-kickoff utsettes inntil videre eller utgår.

Videre blir det ingen trening i DB-regi før det gis klarsignal for dette. Se også Norges Bandyforbund sine retningslinjer ifm aktiviteter

Årsmøtet skal avholdes, men nye retningslinjer er nå at det må være avholdt innen 15. juni. Vi kommer nærmere tilbake til dette.