Fordelshefte

Fordelsheftet fra Drammen Bandy.Etter mange år med salg av Tipp og Vinn ønsker vi å fornye oss, og starter i år med salg av Fordelsheftet. Dette vil gi gode (og helt nødvendige) inntekter til klubben, og vi er helt prisgitt at alle aktive tar i et tak og selger de …

Aktivitetskontingent 2020/2021

Aktivitetskontingenten for 2020/2021 er nå klar for betaling. Her kan du betale og her finner du informasjon om denne og de andre betalingene. Merk følgende:  Vi prøver, etter mange oppfordringer, å erstatte Tipp og Vinn med salg av et lokalt og forhåpentligvis lettsolgt Fordelshefte.  Mer informasjon kommer ifm dette.