Medlemskontingent 2021

I disse dager blir medlemskontingent for 2021 sendt ut til alle medlemmer fra i fjor.  Medlemskontingenten skrives nå fra i år ut fra Min Idrett ihht nye retningslinjer fra NIF.Medlemskontingenten ble på årsmøtet fastsatt til følgende:Enkeltmedlem500Trenere/lagledere250 Familie900Senior (over 62)200Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de …

Årsmøte 2021

Pga restriksjoner i hvor mange som kan møtes vil også årets årsmøte avholdes elektronisk på Microsoft Teams.  Møtet blir den 05.05.2021 kl 19.00. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, …

Fordelshefte

Fordelsheftet fra Drammen Bandy.Etter mange år med salg av Tipp og Vinn ønsker vi å fornye oss, og starter i år med salg av Fordelsheftet. Dette vil gi gode (og helt nødvendige) inntekter til klubben, og vi er helt prisgitt at alle aktive tar i et tak og selger de …