Medlemskontingent 2023

I disse dager blir medlemskontingent for 2023 sendt ut til alle medlemmer fra i fjor – både de som har betalt og de som ikke har betalt.  Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret 2023 og sendes ut fra Min Idrett. Husk at du må melde deg ut for at krav ikke skal …

Årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes i år i 2. etg på Jonas B. Gundersen, Bragernes Torg 8 den 27.04.2022 kl 19.00. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.04.2022 til styrets leder Julie Nålby på epost julie@dbk.no . Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene …

Medlemskontingent 2022

I disse dager blir medlemskontingent for 2022 sendt ut til alle medlemmer fra i fjor – både de som har betalt og de som ikke har betalt.  Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret 2022 og sendes ut fra Min Idrett.Husk at du må melde deg ut for at krav ikke skal sendes …