Medlemsfordel forsikring

Ønsker du å spare penger og samtidig gi noe tilbake til klubben? Vår nye samarbeidspartner WaterCircles Forsikring med underagent Cover Forsikring kommer med et tilbud til alle våre medlemmer! Vi har allerede prøvd og sparer flere tusen kroner per år.

Aktivitetskontingent 2020/2021

Aktivitetskontingenten for 2020/2021 er nå klar for betaling. Her kan du betale og her finner du informasjon om denne og de andre betalingene. Merk følgende:  Vi prøver, etter mange oppfordringer, å erstatte Tipp og Vinn med salg av et lokalt og forhåpentligvis lettsolgt Fordelshefte.  Mer informasjon kommer ifm dette.

Årsmøte 2020

Pga restriksjoner i hvor mange som kan møtes vi årets årsmøte avholdes elektronisk på Microsoft Teams den 29.04.2020 kl 18.30.  Saksliste er i hht lovene.  Forslag som skal behandles må være innkommet innen 18.04.2020. Møtet vil bli kortere enn vanlig, og vi kommer ikke til å lese linje for linje …