Årsmøte 2020

Pga restriksjoner i hvor mange som kan møtes vi årets årsmøte avholdes elektronisk på Microsoft Teams den 29.04.2020 kl 18.30.  Saksliste er i hht lovene.  Forslag som skal behandles må være innkommet innen 18.04.2020. Møtet vil bli kortere enn vanlig, og vi kommer ikke til å lese linje for linje …

Corona-tiltak i Drammen Bandy

For å være med å bekjempe spredning av Corona-viruset vil det ikke foregå samlinger i Drammen Bandys regi før det igjen gis klarsignal. Dette betyr at sosiale avslutninger/tidlige sesong-kickoff utsettes inntil videre eller utgår. Videre blir det ingen trening i DB-regi før det gis klarsignal for dette. Se også Norges …