Årsmøte 2019

Årets årsmøte ble avholdt den 11.04.2019 kl 18.30 i Jonas B Gundersens lokaler – 2. etg. Epost med innkalling ble sendt 25.03.2019 direkte til alle som er registrert med betalt medlemskontingent for 2018. Agenda/saksliste ble oversendt de samme mottakere. Agenda finner du her Saksdokumenter (saksnummer i parentes):Styrets beretning (3.1) og …