Aktivitetskontingenten for 2020/2021 er nå klar for betaling. Her kan du betale og her finner du informasjon om denne og de andre betalingene.

Merk følgende:  Vi prøver, etter mange oppfordringer, å erstatte Tipp og Vinn med salg av et lokalt og forhåpentligvis lettsolgt Fordelshefte.  Mer informasjon kommer ifm dette.